აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სერვისის განვითარების სამსახურის ძირითადი მიზანია რეგიონში ტურისტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.

სერვისის განვითარების სამსახური აქტიურად მუშაობს ტურისტულ სერვისის მიმწოდებლებთან და ახორციელებს პროექტებს სხვადასხვა მიმართულებით, რომლებიც  ხელს უწყობს მომსახურების სფეროში, თანამედროვე სტანდარტების დანერგვას და მათ შემდგომ განვითარებას.

სერვისის განვითარების სამსახური ტურისტული სერვისის მიმწოდებლებისათვის: განთავსების და კვების ობიექტებისათვის, ტურისტული სააგენტოებისთვის და გიდებისათვის ინდივიდუალურად შეიმუშავებს სხვადასხვა სახის პროექტებს, რომლებიც მათ საჭიროებებზეა მორგებული.

სერვისის განვითარების სამსახური სერვისის გაუმჯობესების მიზნით ახორციელებს შემდეგ  პროექტებს 

Image

სერვისის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი

Image

სერვისის განვითარების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Image

სერვისის განვითარების სამსახურის ასისტენტ-კონსულტანტი

Image

სერვისის განვითარების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Image

სერვისის განვითარების სამსახურის დამხმარე თანამშრომელი

არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.