სერვისის განვითარების განყოფილების საქმიანობა მოიცავს რამოდენიმე ძირითად ასპექტს, რომელთაგან წამყვანი ადგილი უჭირავს ტრენინგების, მასტერკლასებისა და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზებას. აღნიშნული ღონისძიებების ორგანიზებას ჩვენი სამსახური 2012 წლიდან ახდენს. (2012-2020 წლების სატრენინგო საქმიანობის სტატისტიკა იხილეთ თანდართულ ფაილში).

 არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.