სახელმძღვანელო წარმოადგენს დამხმარე მასალას კვების ობიექტებისთვის
პუბლიკაცია წარმოადგენს გზამკვლევს ტურისტული გიდებისთვის
საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის
ეს არის სახელმძღვანელო სოფლად არსებული საოჯახო სასტუმრო სახლებისათვის
პუბლიკაცია წარმოადგენს სასტუმროს სფეროს პრაქტიკულ გზამკვლევს
ნაშრომი წარმოადგენს გიდის პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს
სახელმძღვანელო წარმოადგენს დამხმარე მასალას ტურისტული გიდებისა და ღვინის მოყვარულთათვის
ბროშურაში მოცემულია აჭარაში სოფლად ტურიზმის 4 ძირითადი დანიშნულების ადგილის შესახებ ინფორმაცია
არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.