სალექციო შეხვედრა გათვალისწინებულია ტურისტული გიდებისათვის. განხილული იხნება ქ. ბათუმის ძველი და ახლანდელი ქალაქგანაშენიანება, ასევე ძველი და თანამედროვე არქიტექტურაში გამოყენებული სტილები და ქალაქის ცნობილი შენობა-ნაგებობები.

ლექციას კითხულობს: პროფესორი მაია ჭიჭილეიშვილი

ლექციის დაწყების დრო: 17:00

ლექციის დასრულების დრო: 21:00

ხანგრძლივობა: 4 საათი

ლექციის ჩატარების ადგილი: აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, მის. ქ. ბათუმის, ფარნავაზ მეფის ქ. 84/86

ტრენინგის თარიღი
10.12.2021 - 10.12.2021

არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.