აჭარაში კვების და განთავსების ობიექტების წარმომადგენლებისათვის, კერძოდ: ბარმენებისათვის, ყავისა და ჩაის მომზადების ტექნოლოგიის (ბარისტას) თემატიკაზე  4 დღიანი ტრენინგ-მასტერკლასი გაიმართება.

ღონისძიების მიზანია: 

აჭარის რეგიონის ტურისტულ ობიექტებში სერვისის დონის ამაღლება;

აჭარის რეგიონში კვების და განთავსების ობიექტებში დასაქმებულთათვის მომსახურების ხარისხის ამაღლების შესახებ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაზიარება;

აჭარის რეგიონის კვების და განთავსების ობიექტებში პროფესიული ყავისა და ჩაის მომზადების ტექნოლოგიის სპეციფიკური ცოდნის თეორიისა და პრაქტიკის გაზიარება;

ყავისა და ჩაის მომზადების საერთაშორისო ნორმების და სტანდარტებისა გაზიარება და დანერგვა;

ყავისა და ჩაის მომზადება-მირთმევის კულტურის ამაღლება.

ტრენინგის თარიღი
03.12.2021 - 06.12.2021

დღე 1 (4 საათი)

ყავის ისტორია, ყავის სახეობები, ჯიშები, ყავის მოსავლის აღება-დამუშავება შენახვა, ყავის მოხალვის ტექნოლოგია, მოხალული ყავა
ყავის ისტორია

 •  ყავის მწარმოებელი რეგიონები
 •  დედამიწის ყავის ქამარი
 •  ყავის ხის გავრცელების ქრონიკა

ყავის სახეობები, ჯიშები

 •  არაბიკა და რობუსტა
 •  ყველაზე ცნობილი ჯიშები და ჰიბრიდები
 •  ყავის ხის ზრდის პირობები და ადგილმდებარეობა
 •  ყავის ხის ნაყოფიერება
 •  ყავის გზა პლანტაციიდან - მომხმარებლამდე ყავის მოსავლის აღება, დამუშავება და შენახვა
 •  ყავის მარცვალი
 •  ყავის მოსავლის აღების მეთოდები
 •  ყავის მარცვლების დამუშავების მეთოდები
 •  ყავის მწვანე მარცვლის დახარისხება
 •  ყავის მწვანე მარცვლების შენახვა
 •  ყავის მწვანე მარცვლის მსოფლიოს ძირითადი ვაჭრობის ცენტრები

ყავის მოხალვის ტექნოლოგია

 •  ყავის მოხალვის ტექნოლოგია
 •  მოხალვის დროს ყავის მარცვალში ცვლილებების თავისებურებები
 •  მოხალვის საფეხურები და ხარისხი
 •  მოხალვის სახეობა

მოხალული ყავა

 •  ყავის მონოხარისხი
 •  ყავის კუპაჟი „ბლენდი“
 •  ყავის დეკოფეინიზაცია (ყავის მარცვლებიდან კოფეინის ამოღების პროცესი)
 •  ყავის არომატიზაცია
 •  მოხალული ყავის შენახვა


დღე 2 (4 საათი)
პროფესიონალური ყავის საფქვავები, ყავის დაფქვევა, პროფესიონალური ყავის მანქანები და მათი ექსპლუატაცია
პროფესიონალური ყავის საფქვავები

 •  პროფესიონალური და საყოფაცხოვრებო საფქვავების შორის განსხვავებები
 •  პროფესიონალური ყავის საფქვავების სახეები
 •  ყავის საფქვავის მოწყობილობა
 •  ყავის საფქვავის მოვლის და ექსპლუატაციის წესი

ყავის დაფქვევა

 •  ყავის დაფქვევა და ექსტრაქცია
 •  დაფქვევის სახეები
 •  ყავის მარცვლის დაფქვევის რეგულირების თავისებურებანი
 •  პროფესიონალური ყავის მანქანები და მათი ექსპლუატაცია

 პროფესიონალური ყავის დამზადების ძირითადი მეთოდები

 •  ესპრესოს დასამზადებლად საჭირო აღჭურვილობა
 •  ესპრესო მანქანების ტიპები
 •  ტრადიციული ესპრესოს აპარატის ზოგადი ხედი
 •  ტრადიციული ესპრესოს აპარატის მოწყბილობა და მართვის ღილაკების დანიშნულება
 •  ტრადიციული ესპრესოს აპარატის მუშაობის პრინციპი
 •  ბარისტას აქსესუარები
 •  ტრადიციული ესპრესოს აპარატის მუშაობის და ექსპლუატაციის წესები

დღე 3 (4 საათი) პრაქტიკული ნაწილი

ესპრესოს მომზადება, ფრენჩ პრესი, რძის მომზადების ტექნიკა, ალკოჰოლიანი ყავის სახეობა და მომზადების წესი

ესპრესოს მომზადება

 •  ესპრესოს განმარტება
 •  ესპრესოს მომზადების პარამეტრები
 •  ტემპერატურის რეჟიმი
 •  ესპრესოს მომზადების ეტაპები
 •  ხოლდერის სამუშაოდ მომზადება
 •  ყავის დაფქვევის რეგულირება და დოზირება
 •  ყავის ტაბლეტის ფორმირება
 •  ყავის ექსტრაქცია
 •  ჰოლდერიდან ყავის ნარჩენების მოცილება და გასუფთავება
 •  ესპრესოს ხარისხის შეფასება, დეგუსტაცია

ფრენჩ პრესი

 • ფრენჩ პრესში ყავის მომზადების პარამეტრები
 • ფრენჩ პრესის მოწყობილობა
 • ფრენჩ პრესის მუშაობის წესი
 • ფრენჩ პრესში მომზადებული ყავის ხარისხის ვიზუალური შეფასება
 • ფრენჩ პრესში მომზადებული ყავის სტუმართან მიტანის სტანდარტი

რძის მომზადების ტექნიკა

 • რძის მახასიათებლები
 •  სამუშაოდ მომზადება
 •  პირველი ფაზა
 •  რძის ათქვეფის ხმით კონტროლი
 •  მეორე ფაზა
 •  რძის ტემპერატურის კონტროლი
 •  ათქვეფის პროცესის დამთავრება
 •  ათქვეფილი რძის ტექსტურა და გემო


ალკოჰოლიანი ყავის სახეობა და მომზადების წესი
დღე 4 (4 საათი) პრაქტიკული ნაწილი
კაპუჩინო, ლატე, ლატე არტი
კაპუჩინო

 •  სასმელის ისტორია
 •  მომზადების ეტაპები და ტექნოლოგია
 •  ტემპერატურა
 •  ყავის, რძის და რძის ქაფის თანაფარდობა
 •  სტუმართან მიტანის სტანდარტი

ლატე

 •  სასმელის ისტორია
 •  მომზადების ეტაპები და ტექნოლოგია
 •  ტემპერატურა
 •  ყავის, რძის და რძის ქაფის თანაფარდობა
 •  სტუმართან მიტანის სტანდარტი

ლატე არტი

 •  ტექნიკა ლატე არტ (Placing, Pushing, Turbo, Shaking, Fishtailing, Cutting, Dragging, Windmill)
 •  ძირითადი პრინციპები და მიმართილება (ეტჩინგი, კაპუჩინო არტი, მულტი არტი, ესპრესო არტი)
 •  კლასიკური ლატე არტის საბაზისო ფიგურები (ვაშლი, ყვავილი, როზეტა, გული, ტიტა, გედი)

სხვადასხვა ტიპის ჩაის მომზადება


არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.