ტრენინგი განკუთვნილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენითში არსებული სასტუმრო სახლების წარმომადგენელებისათვის. ტრენინგი მოიცავს  საოჯახო სასტუმროს მართვის ძირითად თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს. ტრენინგზე დასწრებისათვის აუცილებელია რეგისტრაციის გავლა. 

ტრენინგის თარიღი
16.10.2021 - 17.10.2021

ტრენინგის თემატიკა:

თემა 1: განთავსების ობიექტის ფუნქციონირების სპეციფიკა:

 • სოფლად არსებული სასტუმრო სახლების ტიპები და საერთაშორისო სტანდარტი.
 • ინდივიდუალური და ჯგუფური შეთავაზებები.
 • სტუმრის მიღების პროცედურები. ღამისთევა.
 • დალაგების თავისებურებები. 
 • Covid 19-ის შესაბამისი რეგულაციების გაცნობა.
 • სერვისების კალკულაცია.
 • ანგარიშსწორების საკითხები.

თემა 2 - სამჯერადი კვების ორგანიზება საოჯახო სასტუმროში და მათი სწორად სერვირება :

 • სამჯერადი კვების ორგანიზება საოჯახო სასტუმროში (საუზმე, სადილი, ვახშამი)
 • ადგილობრივი კერძების უპირატესობა
 • სერვირების სპეციფიკა
 • კვების კალკულაცია

ტრენინგის პროგრამა: 

 • ხანგძლივობა: 2 დღე
 • დღიური დატვირთვა: 5 საათი

განთავსების ობიექტის ფუნქციონირების სპეციფიკა:

პირველი დღე:

 • სოფლად არსებული სასტუმრო სახლების ტიპები და საერთაშორისო სტანდარტი.
 • ინდივიდუალური და ჯგუფური შეთავაზებები.
 • სტუმრის მიღების პროცედურები. ღამისთევა.
 • დალაგების თავისებურებები.

შესვენება და მსუბუქი ლანჩი

 • Covid 19-ის შესაბამისი რეგულაციების გაცნობა.
 • სერვისების კალკულაცია.
 • ანგარიშსწორების საკითხები.

მეორე დღე:

 • სამჯერადი კვების ორგანიზება საოჯახო სასტუმროში და მათი სწორად სერვირება :
 • სამჯერადი კვების ორგანიზება საოჯახო სასტუმროში (საუზმე, სადილი, ვახშამი)
 • ადგილობრივი კერძების უპირატესობა

შესვენება და მსუბუქი ლანჩი

 • სერვირების სპეციფიკა
 • კვების კალკულაცია

არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.