საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია გთავაზობთ უფასო ონლაინ ტრენინგს - ინკლუზიური ტურიზმი Covid 19-ის პერიოდში

ონლაინ ტრენინგი მოიცავს 2 დღეს (1 სატრენინგო დღე 2 საათი ) განკუთვნილია ქვეყნის მასშტაბით კვებისა და  განთავსების ობიექტების წარმომადგენლებისთვის.

რეგისტრაცია 15 ივნისის ჩათვლით ელ-ფოსტაზე k.zurashvili@gnta.ge 

ტრენინგის ზუსტი თარიღი ეცნობება დარეგისტრირებულ მსმენელებს პირადად საორგანიზაციო ჯგუფის მიერ ტრენინგის ბმულთან ერთად. 

ტრენინგის თარიღი
18.06.2021 - 18.06.2021

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია გთავაზობთ უფასო ონლაინ ტრენინგს: ინკლუზიური ტურიზმი Covid 19-ის პერიოდში

სატრენინგო  თემები:

§  ინკლუზიური ტურიზმი და კოვიდ 19 (მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია (UNWTO)/ ინკლუზიური ტურიზმის ევროპული ქსელი (ENAT) რეკომენდაციები);

§  სერვისებისა და ინფრასტრუქტურის მისაწვდომობა- უნივერსალური დიზაინი, მისაწვდომობის საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტები;

§  ინკლუზიური ტურიზმის ეკონომიკური პოტენციალი და მსოფლიო გამოცდილება;

§  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირებთან ურთიერთობის ეთიკა, სწორი კომუნიკაცია და ტერმინოლოგია.

ონლაინ ტრენინგი მოიცავს 2 დღეს (1 სატრენინგო დღე 2 საათი ) განკუთვნილია ქვეყნის მასშტაბით კვებისა და  განთავსების ობიექტების წარმომადგენლებისთვის.

რეგისტრაცია 15 ივნისის ჩათვლით ელ-ფოსტაზე k.zurashvili@gnta.ge

რეგისტრაციისთვის საჭირო ინფორმაცია:

✔️სახელი/გვარი

✔️სამუშაო ადგილი

✔️პოზიცია

✔️ელ-ფოსტა, რითაც ჩაერთვება ZOOM -ის მეშვეობის

✔️საკონტაქტო ნომერი

🔴ტრენინგის შემსრულებელი ორგანიზაცია- ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრი პარსა (Accessible Tourism  Center  PARSA (ATCP).

Accessible Tourism Center Parsa-ATCP Member/ Contact Point Organization of European Network of Accessible Tourism- ENAT

Address: #68 D. Uznadze Str. Tbilisi 0102 Georgia
E-mail: atcpge@gmail.com 

www.atcp.ge  www.atcptravel.ge  

საკონტაქტო პირები:

 ნანა ჩართოლანი +995 599 775 332

მარიამ გვრიტიშვილი: +995 551 258 095

 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

ხარისხის განვითარების სამმართველო

ქეთევან ზურაშვილი

საკონტაქტო ნომერი: 599160156

ელ-ფოსტა: zketato@gmail.com


არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.