განთავსების ობიექტების მმართველი რგოლის - მენეჯერების თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგი - I ჯგუფი

აჭარის რეგიონში არსებული განთავსების ობიექტების მმართველი რგოლის - მენეჯერების თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგები დაიწყება 22 მაისიდანტრენინგი მოიცავს როგორც თეორიულ ნაწილს, ასევე პრაქტიკულ სამუშაოებსმსმენელები - სასტუმროს მენეჯერების გაივლიან განთავსების ობიექტის მმართველი რგოლის ზოგადი მუშაობის ძირითად პრინციპებს.

მსმენელთა შეზღუდული რაოდენობიდან გამომდინარე ტრენინგზე დაიშვება ის რეგისტრირებული პიროვნება, რომელსაც დაუკავშირდებიან

ტრენინგის თარიღი
23.05.2023 - 26.05.2023

ტრენინგი ჩატარდება . ბათუმში სასტუმროდივან სუიტ ბათუმში“ (მის. . ჟორდანიასა და . გამსახურდიის ქუჩების კუთხე).

ჯგუფის ტრენინგის განრიგი:

I დღე - ორშაბათი 22.05.2023 - 10:00-14:00

II დღე - სამშაბათი 23.05.2023 - 10:00-14:00

III დღე - ოთხშაბათი 24.05.2023 - 10:00-14:00

IV დღე - ხუთშაბათი 25.05.2023 - 10:00-14:00

I დღე

სასტუმრო ინდუსტრიის ზოგადი მიმოხილვა

 • სასტუმროს ინდუსტრიის განვითარების ეტაპები
 • პირველი სასტუმრო
 • სასტუმროს ტიპები
 • სასტუმროს მომსახურების სახეები
 • გამოკითხვა

სასტუმროს კლასიფიკაცია და ოთახების კატეგორიები

 • სასტუმროს კლასიფიკაცია  ვარსკვლავების მიხედვით
 • ოთახის კატეგორიების კლასიფიკაცია
 • განთავსების ტიპები
 • კვების ტიპები
 • გამოკითხვა

სასტუმროს დეპარტამენტები

 • დეპარტამენტების კლასიფიკაცია
 • სტრუქტურიზაცია
 • დაქვემდებარებები
 • გამოკითხვა

 

II დღე

სასტუმროს სხვადასხვა დეპარტამენტების ურთიერთთანამშრომლობა

 • სასტუმროს მმართველი, როგორც მნიშვნელოვანი რგოლი
 • ერთობლივი თათბირის აუცილებლობა
 • დელეგირება & ბრძანებების ჯაჭვი
 • სასტუმროს გენერალური მენეჯერი და აღმასრულებელი კომიტეტი
 • გამოკითხვა

საფასო პოლიტიკა და რეგისტრაციის პროცედურები

 • ოთახის ფასთწარმოქმნა
 • სასტუმროების საფასო პოლიტიკის ფორმირების როლი და თავისებურებები
 • მარკეტინგული პოლიტიკის ეფექტურობა
 • რეგისტრაციის პროცედურები
 • სასტუმროდან გაწერის პროცედურები
 • გამოკითხვა

ჯავშნები და მიღება-განთავსების სპეციფიკა;

 • ჯავშნის ტიპები
 • ჯავშნის გაკეთების წყაროები
 • სატელეფონო ეტიკეტი და დასტურის წერილი
 • გაუქმების პოლიტიკა
 • ინდივიდუალური და ჯგუფური ჯავშნები
 • გადახდის მეთოდები და პროცედურები
 • სტუმრის ანგარიშის მართვა და გაწერის პროცედურები
 • კითხვები

 

III დღე

სტუმრის მიღების პროცედურები

 • მიღებისა და საუბრის ეტიკეტი
 • რეგისტრაციისას დაყოვნების პერიოდი
 • შესახლების პროცედურა
 • კითხვები

ანგარიშწორების პროცედურა

 • სტუმრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცედურა
 • სასტუმროდან გაწერის პროცედურა
 • კითხვები

უსაფრთხოების საკითხი

 • სტუმრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცედურა
 • ინფორმაციის არ გათქმის დეტალები
 • სახანძრო უსაფრთხოების საკითხები
 • კითხვა-პასუხი

 

IV დღე

გაყიდვების და მარკეტინგის საკითხები

 • გაყიდვების არხების სწორი არჩევა
 • მარკეტინგული აქტივობის ეფექტურობა
 • პროდუქტების პორტფელის მართვა
 • გაყიდვების არხების და გაყიდვების სტრატეგიის მართვა
 • ციფრული მარკეტინგი
 • კითხვა-პასუხი

კრიზისი და მისი მართვა

 • კრიზისის სახეები
 • მართვის მეთოდები
 • კრიზისი აქცია შესაძლებლობად
 • კითხვა -პასუხი

 

პრაქტიკული მაგალითები სასტუმროს შესახებ


არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.