უფასო ტრენინგი დამწყები გიდებისთვის

თეორიულ-პრაქტიკული სატრენინგო კურსი: "გიდის პროფესია, ქალაქი ბათუმი და მისი შემოგარენი“ დაიწყება 4 აპრილს. ტრენინგ-კურსი განკუთვნილია დამწყები გიდებისათვის და ის მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებს. მსმენელები გაივლიან ზოგად თემებს გიდის პროფესიისთვის და ასევე, ცალკეულ მარშრუტებს ქალაქ ბათუმისა და მისი შემოგარენის მასშტაბით.

ტრენინგ-კურსი ჩატარდება ერთ ჯგუფად, მსმენელთა რაოდენობა 15-20 ადამიანი.

ტრენინგზე მსმენელთა შერჩევა მოხდება გასაუბრებით.

ტრენინგ-კურსი  ჩატარდება აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების  დეპარტამენტის შენობაში არსებულ საკონფერენციო დარბაზში.

მისამართი: ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. N84/86

ტრენინგის თარიღი
04.04.2023 - 21.04.2023

თემატიკა მსმენელთათვის

 • ტურიზმის განვითარების მოკლე ისტორია
 • საქართველოში განვითარებული ტურიზმის სახეობები. ქ. ბათუმის ტურისტული მარშრუტების ზოგადი მიმოხილვა (თეორია)
 • ექსკურსიამცოდნეობა. პროფესია გიდი. ტურის დაგეგვმა. გიდისთვის საჭირო დაწესებულება/ორგანიზაციები და ინტერნეტ რესურსები (თეორია)
 • გიდის ფსიქოლოგია და ტურისტების ტიპები (თეორია) 
 • ისტორია (საქართველო, აჭარა, ბათუმი) (თეორია)
 • ქალაქის განაშენიანება და არქიტექტურა (თეორია)
 •  არქიტექტორული ბათუმი (პრაქტიკა)
 • ბათუმის ბულვარი (პრაქტიკა)
 • ბათუმი მუზეუმების ქალაქი (პრაქტიკა)
 • მულტიკულტურული და მულტიეთნიკური ბათუმი (პრაქტიკა)
 • ნობელის ქალაქი (პრაქტიკა)
 • გონიოს ციხე და სარფი (პრაქტიკა)
 • ბათუმის ბოტანიკური ბაღი (პრაქტიკა)
 • პეტრას ციხე (პრაქტიკა)
 • დააგემოვნე და შეიგრძენი ბათუმი (თეორია-პრაქტიკა)
 • პირველადი დახმარება (თეორია)
 • ქ. ბათუმის შერეული ტურის პრაქტიკული გამოცდა

თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგ-კურსის „გიდის პროფესია, ქალაქი ბათუმი და მისი შემოგარენი“ ხანგრძლივობაა 68 საათი (62 საათი კურსის ხანგრძილოვა + 6 საათი შერეული ტიპის გამოცდა). ტრენინგები ჩატარდება ორი კვირის განმავლობაში.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ პროგრამა.

ტრენინგ-კურსი ჩატარდება აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების  დეპარტამენტის შენობაში არსებულ საკონფერენციო დარბაზში.

მისამართი: ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. N84/86.

დღე I – 4 აპრილი, 2023 წელი

15:00 - ტრენინგის დაწყება

 • ტურიზმის განვითარების მოკლე ისტორია
 • საქართველოში განვითარებული ტურიზმის სახეობები
 • ქ. ბათუმის ტურისტული მარშრუტების ზოგადი მიმოხილვა

17:30 - შესვენება 

17:30 – 20:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე II – 5 აპრილი, 2023 წელი

15:00 - ტრენინგის დაწყება

 • ექსკურსიამცოდნეობა
 •  პროფესია გიდი
 • ტურის დაგეგვმა
 • გიდისთვის საჭირო დაწესებულება/ორგანიზაციები და ინტერნეტ რესურსები

17:00 - შესვენება 

17:00 – 19:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე III – 6 აპრილი, 2023 წელი

17:00 - ტრენინგის დაწყება

 • გიდის ფსიქოლოგია
 • ტურისტების ტიპები 

18:30 - შესვენება 

18:30 – 20:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე IV – 7 აპრილი, 2023 წელი

15:00 - ტრენინგის დაწყება

 • საქართველოს ისტორია
 • აჭარის ისტორია
 • ბათუმის ისტორია

18:00 - შესვენება 

18:00 – 21:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე V – 8 აპრილი, 2023 წელი

17:00 - ტრენინგის დაწყება

 • ქალაქის განაშენიანება და არქიტექტურა

18:30 - შესვენება 

18:30 – 20:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე VI – 10 აპრილი , 2023 წელი

15:00 - ტრენინგის დაწყება

 • არქიტექტორული ბათუმი (პრაქტიკა)

17:30 - შესვენება 

17:30 – 20:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე VII – 11 აპრილი , 2023 წელი

16:00 - ტრენინგის დაწყება

 • ბათუმის ბულვარი (პრაქტიკა)

18:00 - შესვენება 

18:00 – 20:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე VIII – 12 აპრილი, 2023 წელი

10:00 - ტრენინგის დაწყება

 • ბათუმი მუზეუმების ქალაქი (პრაქტიკა)

14:00 - შესვენება 

14:00 – 18:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე IX – 13 აპრილი, 2023 წელი

15:00 - ტრენინგის დაწყება

 • მულტიკულტურული და მულტიეთნიკური ბათუმი (პრაქტიკა)

17:30 - შესვენება 

17:30 – 20:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე X – 18 აპრილი, 2023 წელი

13:00 - ტრენინგის დაწყება

 • ნობელის ქალაქი (პრაქტიკა)

15:30 - შესვენება 

15:30 – 18:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე XI – 19 აპრილი, 2023 წელი

13:00 - ტრენინგის დაწყება

 • გონიოს ციხე და სარფი (პრაქტიკა)

15:30 - შესვენება 

15:30 – 18:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე XII – 20 აპრილი, 2023 წელი

15:00 - ტრენინგის დაწყება

 • ბათუმის ბოტანიკური ბაღი (პრაქტიკა)

16:30 - შესვენება 

16:30 – 18:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე XIII – 21 აპრილი, 2023 წელი

16:00 - ტრენინგის დაწყება

 • პეტრას ციხე (პრაქტიკა)

17:00 - შესვენება 

17:00 – 18:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე XIV – 22 აპრილი, 2023 წელი

16:00 - ტრენინგის დაწყება

 • დააგემოვნე და შეიგრძენი ბათუმი (თეორია-პრაქტიკა)

17:00 - შესვენება 

17:00 – 18:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე XV – 24 აპრილი, 2023 წელი

17:00 - ტრენინგის დაწყება

 • პირველადი დახმარება (თეორია)

18:00 - შესვენება 

18:00 – 19:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 

დღე XVI – 25 აპრილი, 2023 წელი

12:00 -  18:00 გამოცდის დაწყება - გამოცდის დასასრული

 • ქ. ბათუმის შერეული ტურის პრაქტიკული გამოცდა

არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.