აჭარაში კვების და განთავსების ობიექტების წარმომადგენლებისათვის, კერძოდ, ბარმენებისათვის, ყავისა და ჩაის მომზადების ტექნოლოგიის (ბარისტას) თემატიკაზე ოთხდღიანი თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგი გაიმართება.

 

მიზანი:

აჭარის რეგიონის ტურისტულ ობიექტებში სერვისის დონის ამაღლება;

აჭარის რეგიონში კვების და განთავსების ობიექტებში დასაქმებულთათვის მომსახურების ხარისხის ამაღლების შესახებ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაზიარება;

აჭარის რეგიონის კვების და განთავსების ობიექტებში პროფესიული ყავისა და ჩაის მომზადების ტექნოლოგიის სპეციფიკური ცოდნის თეორიისა და პრაქტიკის გაზიარება;

ყავისა და ჩაის მომზადების საერთაშორისო ნორმების და სტანდარტებისა გაზიარება და დანერგვა;

ყავისა და ჩაის მომზადება-მირთმევის კულტურის ამაღლება.

ტრენინგის თარიღი
25.11.2022 - 28.11.2022

თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგის ხანგრძლივობაა 16 საათი და ჩატარდება ოთხი დღის განმავლობაში, დღეში 4 საათი.

მისამართი: ქ. ბათუმი, ნ. ჟორდანიასა და ზ. გამსახურდიას კვეთა 8/15, სასტუმრო „დივან სუიტ ბათუმი“. 

დღე I – 25 ნოემბერი, 2022 წელი

15:00 – 17:00 - ტრენინგის დაწყება

ყავის ისტორია, ყავის სახეობები, ჯიშები, ყავის მოსავლის აღება-დამუშავება  შენახვა, ყავის  მოხალვის ტექნოლოგია, მოხალული ყავა

ყავის ისტორია

 • ყავის მწარმოებელი რეგიონები
 • დედამიწის ყავის ქამარი
 • ყავის ხის გავრცელების ქრონიკა

 

ყავის სახეობები, ჯიშები

 • არაბიკა და რობუსტა
 • ყველაზე ცნობილი ჯიშები და ჰიბრიდები
 • ყავის ხის ზრდის პირობები და ადგილმდებარეობა
 • ყავის ხის ნაყოფიერება
 • ყავის გზა პლანტაციიდან - მომხმარებლამდე

17:00 – 17:30 - შესვენება

17:30 – 19:30 - ტრენინგის გაგრძელება

ყავის მოსავლის აღება, დამუშავება და შენახვა

 • ყავის მარცვალი
 • ყავის მოსავლის აღების მეთოდები
 • ყავის მარცვლების დამუშავების მეთოდები
 • ყავის მწვანე მარცვლის დახარისხება
 • ყავის მწვანე მარცვლების შენახვა 
 • ყავის მწვანე მარცვლის მსოფლიოს ძირითადი ვაჭრობის ცენტრები

 

ყავის  მოხალვის ტექნოლოგია

 • ყავის მოხალვის ტექნოლოგია
 • მოხალვის დროს ყავის მარცვალში ცვლილებების თავისებურებები
 • მოხალვის საფეხურები და ხარისხი
 • მოხალვის სახეობა

მოხალული ყავა

 • ყავის მონოხარისხი
 • ყავის კუპაჟი „ბლენდი“
 • ყავის დეკოფეინიზაცია (ყავის მარცვლებიდან კოფეინის ამოღების პროცესი)
 • ყავის არომატიზაცია
 • მოხალული ყავის შენახვა

 

დღე II – 26 ნოემბერი, 2022 წელი

15:00 – 17:00 - ტრენინგის დაწყება

პროფესიონალური ყავის საფქვავები, ყავის დაფქვევა, პროფესიონალური ყავის მანქანები და მათი ექსპლუატაცია

პროფესიონალური ყავის საფქვავები

 • პროფესიონალური და საყოფაცხოვრებო საფქვავების შორის განსხვავებები 
 • პროფესიონალური ყავის საფქვავების სახეები
 • ყავის საფქვავის მოწყობილობა
 • ყავის საფქვავის  მოვლის და ექსპლუატაციის წესი

ყავის დაფქვევა

 • ყავის დაფქვევა და ექსტრაქცია
 • დაფქვევის სახეები
 • ყავის მარცვლის დაფქვევის რეგულირების თავისებურებანი

17:00 – 17:30 - შესვენება

17:30 – 19:30 - ტრენინგის გაგრძელება

პროფესიონალური ყავის მანქანები და მათი ექსპლუატაცია

 • პროფესიონალური ყავის დამზადების ძირითადი მეთოდები
 • ესპრესოს დასამზადებლად საჭირო აღჭურვილობა
 • ესპრესო მანქანების ტიპები
 • ტრადიციული ესპრესოს აპარატის ზოგადი ხედი
 • ტრადიციული ესპრესოს აპარატის მოწყბილობა და მართვის ღილაკების დანიშნულება
 • ტრადიციული ესპრესოს აპარატის მუშაობის პრინციპი
 • ბარისტას აქსესუარები
 • ტრადიციული ესპრესოს აპარატის მუშაობის და ექსპლუატაციის წესები

 

დღე III – 27 ნოემბერი, 2022 წელი

15:00 – 17:00 - ტრენინგის დაწყება

ესპრესოს მომზადება

 • ესპრესოს განმარტება
 • ესპრესოს მომზადების პარამეტრები
 • ტემპერატურის რეჟიმი
 • ესპრესოს მომზადების ეტაპები
 • ხოლდერის სამუშაოდ მომზადება
 • ყავის დაფქვევის რეგულირება და დოზირება
 • ყავის ტაბლეტის ფორმირება
 • ყავის ექსტრაქცია
 • ჰოლდერიდან ყავის ნარჩენების მოცილება და გასუფთავება
 • ესპრესოს ხარისხის შეფასება, დეგუსტაცია

 

ფრენჩ პრესი

 • ფრენჩ პრესში ყავის მომზადების პარამეტრები
 • ფრენჩ პრესის მოწყობილობა
 • ფრენჩ პრესის მუშაობის წესი
 • ფრენჩ პრესში მომზადებული ყავის ხარისხის ვიზუალური შეფასება
 • ფრენჩ პრესში მომზადებული ყავის სტუმართან მიტანის სტანდარტი

17:00 – 17:30 - შესვენება

17:30 – 19:30 - ტრენინგის გაგრძელება

რძის მომზადების ტექნიკა

 • რძის მახასიათებლები
 • სამუშაოდ მომზადება
 • პირველი ფაზა
 • რძის ათქვეფის ხმით კონტროლი
 • მეორე ფაზა
 • რძის ტემპერატურის კონტროლი
 • ათქვეფის პროცესის დამთავრება
 • ათქვეფილი რძის ტექსტურა და გემო

 

დღე IV - 28 ნოემბერი, 2022 წელი

15:00 – 17:00 - ტრენინგის დაწყება

კაპუჩინო

 • სასმელის ისტორია
 • მომზადების ეტაპები და ტექნოლოგია
 • ტემპერატურა
 • ყავის, რძის და რძის ქაფის თანაფარდობა
 • სტუმართან მიტანის სტანდარტი

 

ლატე

 • სასმელის ისტორია
 • მომზადების ეტაპები და ტექნოლოგია
 • ტემპერატურა
 • ყავის, რძის და რძის ქაფის თანაფარდობა
 • სტუმართან მიტანის სტანდარტი

17:00 – 17:30 - შესვენება

17:30 – 19:30 - ტრენინგის გაგრძელება

ლატე არტი

 • ტექნიკა ლატე არტ (Placing, Pushing, Turbo, Shaking, Fishtailing, Cutting, Dragging, Windmill)
 • ძირითადი პრინციპები და მიმართილება (ეტჩინგი, კაპუჩინო არტი, მულტი არტი, ესპრესო არტი)
 • კლასიკური ლატე არტის საბაზისო ფიგურები (ვაშლი, ყვავილი, როზეტა, გული, ტიტა, გედი)

სხვადასხვა ტიპის ჩაის მომზადება

 

 


არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.