აღნიშნული ტრენინგი გათვალისწინებულია ქ. ქობულეთში და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული განთავსების ობიექტების მიმღები განყოფილების თანამშრომლებისათვის - ადმინისტრატორები/რეცეფშენები და ითვალისწინებს Front office-ის მუშაობის ძირითადი სპეციფიკას.

ტრენინგში მონაწილეობის მიღება შეუძლია როგორც დამწყებ, ასევე მოქმედ ადმინისტრატორებს/რეცეფშენებს.   

ტრენინგის თარიღი
20.11.2022 - 21.11.2022

Front office-ის მუშაობის ძირითადი სპეციფიკის შესახებ ტრენინგის ხანგრძლივობაა 2 საათი. ჩატარდება ორი დღის განმავლობაში, დღეში 3,5 საათი.

მისამართი: ქ. ქობულეთი, დ. აღმაშენებლის 275, სასტუმრო „ჯორჯია პალასი“.

დღე I – 20 ნოემბერი, 2022 წელი

10:00 – 12:00 - ტრენინგის დაწყება

 • სასტუმროს პროდუქტი
 • ძირითადი დეპარტამენტები როგორც სასტუმროს პროდუქტის შემადგენელი ნაწილები
 • რესეფშენი-სასტუმროს სახე
  • აუცილებელი თვისებრივი მახასიათებლები
  • ძირითადი მოვალეობები
  • მოვალეობების ორგანიზება (check-list)
  • სხვა დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ურთიერთობა

12:00 – 12:30 - შესვენება

12:30 – 14:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 • სტუმრებთან კომუნიკაცია და მომსახურება
  • სტუმრების დაჯგუფება სხვადასხვა ნიშნით და მათთან სწორი კომუნიკაცია
  • მომსახურების ძირითადი ამოცანა
  • ერთი და იგივე ინფორმაციის მიწოდების სხვადასხვა ხერხები
  • მოემსახურე ისე როგორც თავად ისურვებდი, რომ მოგემსახურონ
  • პრობლემური სიტუაციების მართვა
 • კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება
  • რას ნიშნავს კონფიდენციალურობა და მისი დატვირთვა სასტუმროსთვის
  • სტუმრის პირადი და კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა
  • სტუმრის გასაღების გაცემის წესი
 • სტანდარტი როგორც ნორმატიული დოკუმენტი
  • საერთაშორისო სტანდარტები (მოკლე მიმოხილვა)

 

 

დღე II – 21 ნოემბერი, 2022 წელი

10:00 – 12:00 - ტრენინგის დაწყება

 • სტანდარტული ოპერირების პროცედურები
  • SOP
  • SOP - ინდივიდუალური სტუმრის მიღება-რეგისტრაცია
  • SOP - ჯგუფის მიღება
  • SOP - რეზერვაციის მიღება
  • SOP - VIP სტუმრის ცნება და ტიპები
 • სარეგისტრაციო ფორმა როგორც ხელშეკრულება და მისი მნიშვნელობა
  • ინდივიდუალური სტუმრის მიღება და რეგისტრაცია
  • ჯგუფური რეზერვაციების მიღება და რეგისტრირება
 • ანგარიშსწორება და ჩეკაუტი
  • ანგარიშსწორების სახეობები
  • ანგარიშსწორების მეთოდები
  • სტუმართან კომუნიკაცია ანგარიშსწორების დროს

12:00 – 12:30 - შესვენება

12:30 – 14:00 - ტრენინგის გაგრძელება

 • საფასო პოლიტიკა
  • გამოცხადებული
  • ონლაინ ფასები
  • კორპორატიული ფასები
  • ნეტ ფასები
 • გაყიდვების არხები
  • პირდაპირი გაყიდვები
  • OTA
  • Metasearch engines
  • Channel Manager
 • ურთიერთობა სააგენტოებთან
  • მოლაპარაკებების წარმოება
  • სააგენტოებთან კომუნიკაცია
  • სამუშაო პროცესი
 • Email კორესპონდენციის სტანდარტები და ეთიკა
  • Email‑ით სარგებლობის უპირატესობები
  • Email ფორმატი და წერის კულტურა
  • Email-ის გამოყენების ძირითადი წესები

არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.