აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა 20-მდე დამწყები გიდი გადაამზადა. ტრენინგ-კურსის მონაწილეებმა გიდის პროფესიის ძირითადი საფუძვლები და ბათუმის ტურისტული მიმართულებები შეისწავლეს. თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგების გავლისას მათ მიერ მიღებული ცოდნა სპეციალურ გამოცდაზე შეფასდა. სატრენინგო კურსი მოიცავდა შემდეგ საკითხებს:

 • ტურიზმის განვითარების მოკლე ისტორია
 • საქართველოში განვითარებული ტურიზმის სახეობები
 • ქ. ბათუმის ტურისტული მარშრუტების ზოგადი მიმოხილვა
 • ექსკურსიამცოდნეობა
 • პროფესია გიდი
 • ტურის დაგეგვმა
 • გიდის ფსიქოლოგია
 • ტურისტების ტიპები
 • საქართველოს ისტორია, აჭარის ისტორია, ბათუმის ისტორია
 • ქალაქის განაშენიანება და არქიტექტურა
 • პირველადი დახმარება
 • ბათუმის ტურისტული მარშრუტების პრაქტიკული ტურები                                                                                                                                                                                                                                                                                          

არ ხართ რეგისტრირებული? რეგისტრაცია

პაროლის აღდგენის ბმულს მიიღებთ ელ. ფოსტაზე.