აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, სერვისის განვითარების სამსახური

ტრენინგი სოფელ ლეღვაში

16.10.2021 - 17.10.2021

ტრენინგის შესახებ

ტრენინგი განკუთვნილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში არსებული სასტუმრო სახლების წარმომადგენელებისათვის. ტრენინგი მოიცავს  საოჯახო სასტუმროს მართვის ძირითად თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს. ტრენინგზე დასწრებისათვის აუცილებელია რეგისტრაციის გავლა. 


შინაარსი

ტრენინგის თემატიკა:

თემა 1: განთავსების ობიექტის ფუნქციონირების სპეციფიკა:

თემა 2 - სამჯერადი კვების ორგანიზება საოჯახო სასტუმროში და მათი სწორად სერვირება :


განრიგი და ფორმატი

ტრენინგის პროგრამა: 

პირველი დღე:

განთავსების ობიექტის ფუნქციონირების სპეციფიკა:

შესვენება და მსუბუქი ლანჩი

მეორე დღე:

შესვენება და მსუბუქი ლანჩი