აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, სერვისის განვითარების სამსახური

დამწყები გიდების ტრენინგ-კურსი - II ჯგუფი

29.04.2022 - 21.05.2022

ტრენინგის შესახებ

თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგ-კურსი "გიდის პროფესია, ქალაქი ბათუმი და მისი შემოგარენი“ განკუთვლინილია დამწყები გიდებისათვის და ის მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებს. ტრენინგ-კურსისას გაივლიან ზოგადად თემებს გიდის პროფესიისთვის და ასევე ცალკეულ მარშრუტებს ქალაქ ბათუმისა და მისი შემოგარენის მასშტაბით.


განრიგი და ფორმატი

დამწყები გიდების თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგ-კურსის საერთო ხანგრძლივობაა 63 საათი.

თეორიული შეხვედრები გაიმართება აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის საკონფერენციო დარბაზში.

მისამართი: ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის 84/86


პროგრამა