აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, სერვისის განვითარების სამსახური

ტრენინგი სოფელ ზენითში

16.10.2021 - 17.10.2021

ტრენინგის შესახებ

ტრენინგი განკუთვნილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენითში არსებული სასტუმრო სახლების წარმომადგენელებისათვის. ტრენინგი მოიცავს  საოჯახო სასტუმროს მართვის ძირითად თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს. ტრენინგზე დასწრებისათვის აუცილებელია რეგისტრაციის გავლა. 


შინაარსი

ტრენინგის თემატიკა:

თემა 1: განთავსების ობიექტის ფუნქციონირების სპეციფიკა:

თემა 2 - სამჯერადი კვების ორგანიზება საოჯახო სასტუმროში და მათი სწორად სერვირება :


განრიგი და ფორმატი

ტრენინგის პროგრამა: 

განთავსების ობიექტის ფუნქციონირების სპეციფიკა:

პირველი დღე:

შესვენება და მსუბუქი ლანჩი

მეორე დღე:

შესვენება და მსუბუქი ლანჩი