აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, სერვისის განვითარების სამსახური

ტრენინგი სოფელ ჭარნალში

22.10.2021 - 24.10.2021

ტრენინგის შესახებ

ტრენინგი განკუთვნილია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში არსებული კვების ობიექტებისა და სასტუმრო სახლების წარმომადგენელებისათვის. ტრენინგი მოიცავს  სოფლად არსებული კვების ობიექტისა და საოჯახო სასტუმროს მართვის ძირითად თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს. ტრენინგზე დასწრებისათვის აუცილებელია რეგისტრაციის გავლა. 


შინაარსი

ტრენინგის თემატიკა:

თემა 1: კვების ობიექტის მართვის სტანდარტები და სპეციფიკა 

 

თემა 2 - განთავსების ობიექტის ფუნქციონირების სპეციფიკა: